Cilj ovog projekta jeste da se što više ljudi zainteresuje i uključi u načine raspolaganja novcem kroz “Zeleni budžet”. Pravo na zdravu životnu sredinu je neotuđivo pravo svakog čoveka. Na nama je da usmerimo i pritisnemo javnu vlast da se ovim pitanjem pozabavi na krajnje ozbiljan, analitički i stručan način.

Pridruži nam se!

Transparentnost

Odgovornost

Pravo na informacije

Učešće građana u odlučivanju

Naša ambicija je da kroz ovaj projekat, kao i akcijama koje slede, uz aktiviranje zajednice stvorimo pritisak na lokalnu vlast da usvoji preporuke i da zainteresovana javnost utiče na zelena budžetska rešenja. I da to bude jedan mali korak ka opštem cilju jednog društva: vladavini prava.

Informisanje javnosti

Ovim projektom ćemo ključnim akterima u zajednici omogućiti
informacije o realizaciji „zelenog“ programskog budžeta.

Istraživanje i zagovaranje

Obezbedićemo analizu realizacije dela programskih indikatora „zelenog“ budžeta sa preporukama promena praktičnih politika.

Podrška građanima

Zainteresovanoj javnosti u Valjevu će biti omogućeno da komunicira sa predstavnicima lokalne vlasti o učinku realizacije javnog budžeta.

dana prekomerene zagađenosti PM česticama godišnje

0
0

ljudi svake godine premine usled posledica zagađenog vazduha

%

udeo gradskog budžeta čini zaštita životne sredine

miliona dinara je određeno za zaštitu životne sredine u 2021.godini

0 %
0 %

je izvršenje budžeta namenjenog za zaštitu životne sredine u poslednjih 10 godina

Sledeći događaj

Pitajte gradsku upravu

Zeleni dinar

Upoznajte naše donatore

Svi donatori

sr_RSSerbian