Projekti – OLD

Naši projekti

Status

u toku, jun-novembar 2021. godine

Šta smo radili/Šta radimo?

Istražujemo efektivnost realizacije budžeta za zaštitu životne sredine Grada Valjeva, komuniciramo sa građanima i istražujemo njihovu percepciju učinka “zelenog budžeta”

Partnerstvo

Fondacija Jelena Šantić, Nacionalna koalcija za decentralizaciju, Grupa 484

Finansiranje

Evropska unija, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Status

prva faza novembar 2020-april 2021. okončana, drugi deo počinje u oktobru 2021. za vreme nove grejne sezone.

Šta smo radili/Šta radimo?

5 meseci svaki dan obaveštavali građane o aerozagađenju preko naše FB stranice. Nedeljno objavljivali izveštaje o aerozagađenju u protekloj sedmici, postavili senzore Građanske mreže (Sensor Community), podsticali lokalne medije da izveštavaju i pišu o aerozagađenju. pritiskali lokalnu vlast da obaveštava javnost i preduzima mere za smanjenje aerozagađenja, povezivali se sa drugim organizacija.

Šta smo postigli?

U Valjevu se više priča o aerozagađenju; Mediji izveštavaju o aerozagađenju u Valjevu; Polovina elektronskih medija emituje informacije o zagađenju u realnom vremenu. Veliki broj komentara i zahteva građana da se problem rešava; Lokalne i centralne vlasti priznaju da postoji problem, obećavaju milionske investicije; „Inicijativa za čist vazduh u Valjevu“jača

Partnerstvo

samostalno

Finansiranje

volonterski, Beogradska otvorena škola obezbedila 5 senzora za merenje PM10 i PM2,5 suspednovanih  čestica

Status

u toku, jun 2021-januar 2022. godine.

Šta smo radili/Šta radimo?

Ohrabrujemo građane da učestvuju u lokalnoj politici koja se tiče primene Plana kvaliteta vazduha, organizujemo debatu o čistom vazduhu (Climathon), osnivamo građanski Savet za čist vazduh, istražujemo efekte Plana kvaliteta vazduha 2016-2021 (ex post evaluacija)

Partnerstvo

partneri udruženju “iRevolucija” koje je nosilac projekta, program “Zeleni inkubator” koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine, saradnici Odbor za ljudska prava

Finansiranje

Evropska unija

Status

okončan.

Šta smo radili/Šta radimo?

Narodna inicijativa, prikupljanje potpisa građana za zabranu upotrebe sirovog lignita u Srbiji.

Šta smo postigli?

U akciji učestvovale organizacije iz višge gradova Srbije. Skupljeno oko 18 hiljada potpisa, što nije bilo dovoljno za punovažnost narodne inicijative. Planira se nastavak na jesen.

Partnerstvo

Organizator udruženje “Srbija u pokretu” u Valjevu partneri “iRevolucija”, “Lokalni odgovor” i “Odbor za ljudska prava”

Finansiranje

volonterski

Status

okončan/ili u toku.

Šta smo radili/Šta radimo?

Građanski protest ekoloških organizacija iz Srbije.

Šta smo postigli?

U Beogradu se 10. aprila okupi veliki broj demonstranata, organizovane mirne demonstracije, traži se poštovanje zakona i zaštita životne sredine.

Partnerstvo

Organizovalo udruženje “Odbranimo reke Stare Planine”.

Finansiranje

volonterski

Status

u toku.

Šta smo radili/Šta radimo?

Šta smo postigli?

Partnerstvo

Finansiranje

Status

u toku.

Šta smo radili/Šta radimo?

Neformalna zajednica aktivista,nastala u decembru 2020, razmenjuje informacije, sprovodi zajedničke akcije i kampanje.

Šta smo postigli?

Dogovaramo akcije i strategije kako da se poboljša uključivanja javnosti i  da vazduh bude čistiji u Valjevu.

Partnerstvo

Lokalni odgovor, iRevolucija, Odbor za ljudska prava

Finansiranje

volonterski

sr_RSSerbian