Javni budžet – moja stvar

  Hoćemo da u središtu pažnje valjevske javnosti držimo pitanje budžetskog procesa (istraživanje učinka budžeta, informisanje javnosti o budžetskom procesu, podrška građanima za učešću u javnoj raspravi). Drugi cilj nam je da ohrabrimo, podržimo i osposobimo aktivne građane da kompetentno učestvuju u budžetskom procesu (zajednička izrada predloga za javnu raspravu, konsultacije u odabiru indikatora za praćenje budžetskih programa, edukacija o budžetskom procesu). Planirali smo sledeće: objavljen izveštaj o realizaciji budžetskog fonda za zaštitu životne sredine; izvršen pritisak na lokalne vlasti da unaprede politiku pripreme i realizacije budžeta; razvijen i publikovan Građanski model Programa 6 (kvalitet vazduha) programskog budžeta i unapređeno znanje aktivista i novinara o budžetskom procesu i programu zaštite životne sredine.

  Javni budžet. Moja stvar.

  Večeras je u Gradskoj kući u Valjevu održana javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu Grada Valjeva za 2023. godinu. Nevelik skup, ali živahna rasprava. U znaku problema u životnoj sredini i zagađenju vazduha. Raspravu je vodio g. Lazar Gojković, gradonačelnik sa saradnicima. U ime udruženja Lokalni odgovor pitanja su postavljali Đorđe Petković i Vladimir Pantić. Rečeno nam je da će odgovori stići  pisanim putem. Najviši predstavnik lokalne samouprave u Valjevu je pozvan da odgovori na sledeća pitanja:

  1. Prihod po osnovu Naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Nacrtom Odluke o budžetu za 2023. planiran je u iznosu od 43 miliona dinara. Ako imamo u vidu da je ostvarenje po završnom računu za 2021. iznosilo 54,5 miliona dinara, koji su razlozi zbog kojih se očekuje smanjenje ostvarenja prihoda po ovom osnovu i to za oko 11,5 miliona dinara? Кoliki je godišnji iznos zaduženja obveznika plaćanja ove naknade u 2021. i 2022. godini?

  2. Učešće Programa 6. Zaštita životne sredine (113.400.000) u ukupnim programskim javnim rashodima (4.640.233.000) iznosi 2,44%, čime je prekinut trend rasta učešća koji je primećen u poslednje 2 (dve) godine. Pri tome za 2022. planirana sredstva u okviru Programa 6. iznosila su 123.238.000. Zbog čega je opredeljeni iznos sredstava za životnu sredinu smanjen, ako imamo u vidu probleme u oblasti zaštite životne sredine koji postoje-pre svega aerozagađenje?

  3. Imajući u vidu da Uputstvo za pripremu programskog budžeta navodi da se ciljevi programa utvrđuju na osnovu srednjoročnih planova i planskih dokumenata i da je propisano navođenje pravnog osnova za planiranje aktivnosti i troškova u okviru programskih aktivnosti, zbog čega, u Nacrtu Odluke o budžetu za 2023. godinu, pravni osnov nije naveden, i zbog čega nije jasno naznačena veza između ciljeva programa i ciljeva navedenih u planskim dokumentima iz oblasti zaštite životne sredine? Na koji način je izvršena integracija planskih dokumenata (Program zaštite životne sredine i Plan kvaliteta vazduha, pre svega) sa programskim budžetom? Na koji način se pri planiranju Odluke o budžetu uzimaju u obzir ciljevi definisani planskim dokumentima?

  4. Na osnovu čega je u Nacrtu Odluke o budžetu za 2023. godinu, kao očekivana vrednost u 2022. godini, po pitanju broja dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha, upisana vrednost 100 kada je poznato da ta vrednost na današnji dan 8.11.2022. iznosi 105 dana? Zbog čega nisu navedeni izvori verifikacije?

  5. Imajući u vidu trend kretanja broja dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu u prethodnim godinama, uzimajući u obzir činjenicu da je u Nacrtu novog Plana kvaliteta vazduha za period 2022-2027. godine navedeno da „mere preduzete za smanjenje zagađenja vazduha, pre donošenja Plana kvaliteta vazduha u gradu Valjevu za period 2022-2027. godine, nisu imale pozitivne efekte“, koje su to mere koje će dovesti do toga da se ostvare ciljane vrednosti (90 dana u 2023. i 2024. godini, a 80 dana u 2025. godini) koje ste definisali u Nacrtu Odluke o budžetu za 2023. godinu? Koliki su troškovi tih mera?

  Slika 1. Đorđe Petković, Lokalni odgovor
  Slika 2. Vladimir Pantić, Lokalni odgovor
  Slika 3. Tatjana i Đorđe Petković i Svetlana Janković Beljanski

  Projekat „Javni budžet – Moja stvar“ realizuje udruženje „Lokalni odgovor“ u okviru projekta “Lokalni poziv za EU: vladavina prava i kulturna raznolikost za stvaranje društvene kohezije i održivog razvoja lokalnih zajednica” koji sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Grupa 484 i Fondacija „Jelena Šantić“, uz finansijsku podršku Evropske unije.

  Ostavite komentar

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

  sr_RSSerbian