Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu za period od 28.2.2022. do 6.3.2022.

U prvoj sedmici februara vazduh zagađen, sneg i vetar ublažili koncentracije zagađujućih materija. Najviša srednja dnevna koncentracija u utorak, 1.3.2022, suspendovane PM10 čestice 94,96 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u sredu 2.3.2022. u vrednosti 59,23 µg/m3. Istog dana u 19 časova zabeležena je maksimalna satna koncentracije u vrednosti od 213,62 µg/m3 za suspendovane PM10 čestice i 126,55 µg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 6.3.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 57 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Prema podacima merenja  vazduh u februaru 2022. podjednako zagađen u odnosu na isti period 2021. godine. Mere za smanjenje zagađenja vazduha ne deluju.

Februar, zagađenje standardno. Kada se uporede dostupni podaci merenja kvaliteta vazduha za februar 2021. i februar 2022. godine uočava se manji broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti za suspendovane PM10 čestice (>50 µg/m3), porast srednje mesečne koncentracije ovih čestica i visoke koncentracije veoma opasnih suspendovanih PM2,5 čestica, nešto niže u odnosu na prošlu godinu. Podaci su prikazani u nastavku.

Tabela 3. Broj dana sa prekoračenjem granične vrednosti suspendovanih PM10 čestice (>50 µg/m3) u februar 2021. i februaru 2022. po podacima državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha (državna mreža).

Tabela 4. Srednja mesečna koncentracija suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u februaru 2021. i februaru 2022. po podacima državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha (državna mreža).

Uočava se da je tokom februara 2021. i 2022. ispunjena kvota od 35 dana koliko je dozvoljen broj dana tokom godine u kojima je prihvatljivo prekoračenje granične vrednosti za suspendovane čestice prašine, kao i veoma visoke srednje koncentracije prašine. Sa druge strane,  ni tokom tokom februara nisu zabeležene aktivnosti nadležnih organa na obaveštavanju javnosti o opasnim koncentracijama, niti aktivnosti koje bi doprinele smanjenju zagađenja i zaštiti zdravlja stanovništva.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170). U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju, što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian