Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu za period od 01.11 do 07.11.2021 godine

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već drugu godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi. Izveštaj se objavljuje ponedeljkom, za prethodni period od 7 dana. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija je Državna merna mreža a merila za ocenu indeksa kvaliteta su Evropski indeks kvaliteta vazduha koji koristi portal Ekstremna Ekologija. Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, na mobilisanje građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi.
Mi smo se udružili da podstaknemo građane da učestvuju u javnim poslovima. Mi ne rešavamo probleme za koje su odgovorni organi vlasti i ustanove. Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima Mi smo Lokalni odgovor.

Sažetak:
a. U prvoj nedelji novembra 2021. vazduh u Valjevu je . Ponedeljak i utorak su imali indeks „veoma loš“, sreda i nedelja „loš“. Kiša je sprečila veće zagađenje vazduha u četvrtak, petak i subotu kada je vazduh u Valjevu ocenjen indeksom „srednji“. Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u ponedeljak, 1.11.2021. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM10 u iznosu od 100,54 µg/m3 i PM2,5 u iznosu od 70,86 µg/m3. Istog dana ostvarene su maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 274,13 µg/m3 u 9 časova za PM10 i 211,85 µg/m3 u 20 časova sa suspednovane PM2,5 čestice.
b. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. U danima kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.
c. Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).
d. Na dan 8.11.2021. po podacima iz Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 108 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3), što je trostruko prekoračenje u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.
d. Valjevski lekari i Zavod za javno zdravlje tvrde da je zbog stanja životne sredine u Valjevu zabeležen porast broja različitih oboljenja, te da zagađen vazduh i drugi faktori životne sredine predstavljaju značajan činilac nastanka respiratornih, digestivnih, kardiovaskularnih i malignih bolesti. Valjevu treba. Gradska uprava naručila Plan kvaliteta vazduha od Saobraćajnog insituta CIP iz Beograda u avgustu 2021. Planeri i plan još nisu ugledali svetlo dana.

Komentari:
Na sajtu Zavoda za javno zdravlje je objavljen dokument „Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Kolubarskog okruga za 2020“ godinu“. U izveštaju se na strani 23. između ostalog kaže: „Poslednjih godina beleži se porast bolesti na čiji nastanak i tok značajno utiču
faktori životne sredine (respiratorne bolesti, digestivne bolesti, kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti i dr)…Najznačajniji osnovni elementi životne sredine koji imaju uticaj na nastanak ovih oboljenja su vazduh, voda za piće, dispozicija (odlaganje) otpadnih materija, namirnice, ishrana, stambeni komunalni uslovi i ekonomski potencijal stanovništva. U delu „Ocene zdravstvenog stanja“ na strani 52. između ostalog Zavod za javno zdravlje u Valjevu je zabeležio sledeće pokazatelje:
⦁ stopa smrtnosti odojčadi je veća nego prethodne godine (4,5‰),
⦁ najčešći uzroci javljanja kod lekara u domovima zdravlja bile su bolesti sistema za disanje (koje čine 18% ambulantno-dispanzerskog morbiditeta), dok su najčešći osnovni uzrok hospitalizacije bolesti sistema krvotoka,
⦁ najčešći uzroci smrti su bolesti sistema krvotoka, maligna oboljenja

U Valjevu je za relativno kratko vreme, došlo do porasta broja dece koja su obolela od astme, od ukupno 4,8% dece u 2012. godine na 6,2% dece u 2017. godini. Svetski prosek je do 5,2% obolele dece. To je rekla dr Valentina Marković, načelnica Službe za zaštitu dece Doma zdravlja u emisiji „Rešenje za aerozagađenje“ koju je realizovala Vujić Televizija u Valjevu. Tu emisiju možete pogledati ovde:

U istoj emisiji je govorila dr Vesna Banović, onkolog koja je reakla da je Agencija za istraživanje raka sa sedištem u Lionu još 2013. godine proglasila zagađenje vazduha kao jedan od najznačajnijih uzročnika raka. Govoreći u istoj emisiji, dr Zoran Živković, specijalista nuklearne medicine u Opštoj bolnici u Valjevu je rekao da je od ukupnog broja obolelih od maligniteta pluća u Valjevu procenjuje se da 8% oboljenja je direktna posledica zagađenja vazduha. Živković je kazao da od ukupnog broja prevremenih smrti koje se javljaju kod dece do 5 godine, približno 8% je uzrokovano uticajem zagađenog vazduha.

Gradska uprava u Valjevu je početkom avgusta zaključila ugovor o izradi Plana kvaliteta vazduha u Valjevu za periodu 2022-2027 sa preduzećem Saobraćajni insititut CIP doo iz Beograda koji uključuje i podizvođača preduzeće SET doo iz Šapca, ukupne vrednosti 996 hiljada dinara. Ugovorom je predviđeno okončanje izrade dokumenta u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora. Do danas Gradska uprava nije objavljivala informacije o napretku u realizaciji ovog posla, niti je omogućila učestvovanje zainteresovane javnosti. Plan kvaliteta vazduha koji ove godine ističe, usvojen je u novembru 2016. godine, izradila ga je firma EcoDimec.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170). U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju, što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian