Od kompostiranja do bašti i gradskog džema – građanska participacija u prijateljskoj Francuskoj

Internet nam omogućava da brzo i lako saznamo šta se dešava bilo gde u svetu. Tako sam došao do severa Francuske, do grada pod imenom Leers (Ville de Leers), u blizini granice sa Belgijom. Mala varoš, oko 10 hiljada stanovnika. Ali vrlo živahna i dinamična zajednica. Kada odete na zvaničnu prezentaciju ovog francuskog grada na adresi https://www.ville-leers.fr/ ugledate u centralnom mestu tri istaknuta banera. Najpre „Participativni budžet“ (Demokratija i participacija), potom „Javna anketa“ (Urbanizam) koja se odnosi za mišljenje građana Leersa o uticaju projekata na okolinu i baner za one koji su zainteresovani za kompostiranje (životna sredina). Klikom na „Participativni budžet“ ulazite u online „Participativni prostor grada Leersa“.

Na adresi https://participationcitoyenne.ville-leers.fr/ prvo nailazite na sekciju posvećenu prikupljanju predloga projekata građana ove varoši u okviru pripreme budžeta za narednu godinu pod nazivom: „Participativni budžet. Vaše ideje za grad“. Tu su i „Aktuelnosti“ iz oblasti participacije, najpre informacija o konsultacijama za preuređenje centra grada, potom konsultacije na izradi novog zaštitnog znaka, logotipa grada Leersa. Nakon toga slede baneri koji vode do sekcija na kojoj su informacije o participativnim telima, savetu za mlade i savetu starijih (seniora).

Ali da se vratimo na „Participativni budžet“. Na ovom delu portala se vidi kako se lokalne vlasti grada Leersa trude da pokrenu svoje žitelje, da ih uključe u donošenje odluka i da ih uključe u realizaciju zajedničkih ideja. Uz pomoć ovog online alata građani ove francuske opštine imaju priliku da iznesu svoje ideje, da ih zastupaju, da zagovaraju u zajednici, te da zahvaljujući jasnim pravilima imaju realno očekivanje da će dočekati priliku da ostvare svoju zamisao koja će doprineti opštem interesu. Grad Leers je zbog toga doneo pravilnik (Povelja o participativnom budžetu Grada Leersa) koji ima samo 10 članova kojim se reguliše kako građani učestvuju u predlaganju ideja. I evo kako to izgleda.

Svaki građanin i građanka Leersa starija od 12 godina mogu predložiti ideje koje imaju za cilj poboljšanje životne sredine i promovisanje dobrog zajedničkog života. (Riznica ideja 4.9.2022-5.12.2022). Ove projekte zatim procenjuje Participativni odbor za budžet, a zatim odeljenja grada, koja obezbeđuju da su predlozi izvodljivi (tehnički i finansijski) i da su u skladu sa propisima opisanim u Povelji o participativnom budžetu (Analiza projekata 6.12.2022-5.2.2023). Odabrani projekti se zatim predlažu građanima koji glasaju za svoje omiljene projekte (Glasanje 6.2.2023-12.2.2023). Objavljuje se koje su ideje dobile najveći broj glasova (do 17.3.2023). Potom Grad Leers uz konsultacije sa nosiocem projekta, realizuje ideje u okviru definisanog budžetskog okvira (Realizacija od 18.3.2023).

Predlozi projekata se prijavljuju online ili u papirnoj formi. Da bi bili kvalifikovani za participativni budžet, projekti moraju odgovarati dugoročnim investicijama, na primer nabavka opreme ili radovi na poboljšanju ili renoviranju i ne smeju da stvaraju periodične (operativne) troškove. Moraju biti od opšteg interesa i odnositi se na prostor ili zgradu koji pripada gradu i koji je u njegovoj nadležnosti. Кonačno, predlog projekta ne sme biti u suprotnosti sa tekućim projektima, niti biti biti istovetan sa projektom koji je već pokrenut ili okončan. Detalji koji se tiču prihvatljivosti i izvodljivosti predloga su opisani u pravilniku (Povelja o participativnom budžetu Grada Leersa).

U ovom trenutku je okončana prva faza prikupljanja predloga projekata. Stručne službe će analizirati predloge do početka februara naredne godine. Do sada je u okviru ovog participativnog procesa pristiglo 26 ideja građana francuskog Leersa. Na ovoj internet platformi se može videti za šta se građani zalažu. Jednostavne, obične stvari koje mogu da poboljšaju kvalitet života. Stigli su predlozi da se u gradu sadi više drveća, da se umesto niskog i jednogodišnjeg zelenila sade dugogodišnje biljke, da se ozelenjavaju metalni zidovi i krovovi. Da se prilagođavaju parkovi za potrebe dece i starijih osoba. Da se u gradu postavi više klupa. Da se obezbede skloništa i mesta za odlaganje bicikala. Ljudi predlažu da se u gradu organizuje kompostiranje i prikupljanje kišnice sa krovova kuća. Predlaže se i sigurna kuća za žene. Građani Leersa žele da im biblioteka i bioskop budu privlačni i atraktivni, traže da se oboje živim bojama. Građani Leersa ne žele opuške na trotoarima, predlažu da se postave pepeljare. Mladi predlažu da se poprave orgulje u dnevnom boravku da bi mogli da se okupljaju i vežbaju. Interesantan je i predlog „Dajmo ukus solidarnosti“. Predlaže se da se organizuju povrtnjaci i bašte na svakom mestu gde je to moguće (javno zelenilo, parkovi, stabmene zgrade), da se plodovi dele, organizuje gajenje u kome učestvuju sve generacije. Projekat bi tvrde, predlagači, doprineo da se dobije novi brend, Leers džem (Leer pot au feu).


Valjevski odbornici su krajem novembra usvojili budžet za 2023. godinu, takoreći bez uticaja zainteresovanih građana i javnosti. Udruženja i pojedinci su slali svoje predloge, ideje i komentare povodom nacrta budžeta. Na javnoj prezentaciji se čulo da će svakom ko je postavljao pitanja ili imao predloge i komentare biti i u pisanom obliku odgovoreno. Iako je budžet usvojen, do dana današnjeg nije poznato kako su prošli predlozi građana Valjeva. Da li je nešto bilo prihvatljivo ili nije. Ako jeste zašto jeste, ako nije zašto ne? Javni novac se tako troši bez učešća javnosti. A opet, javnost zbog toga i nije zainteresovana da učestvuje, jer se izgleda mišljenja i predlozi ne uvažavaju. Da li je moguća drugačija praksa? Da li je moguće prekinuti začarani krug? Svakako da jeste. Ovaj primer iz ne tako daleke Francuske je vrlo živopisan. Ništa nije teško i nemoguće. Potrebno je da lokalna vlast bude otvorena za ideje a građani da budu aktivni. Jedno bez drugoga ne ide.

Pribeležio: Vladimir Pantić, decembar 2022.

Projekat „Javni budžet – Moja stvar“ realizuje udruženje „Lokalni odgovor“ u okviru projekta “Lokalni poziv za EU: vladavina prava i kulturna raznolikost za stvaranje društvene kohezije i održivog razvoja lokalnih zajednica” koji sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Grupa 484 i Fondacija „Jelena Šantić“, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian