Javni budžet – moja stvar

Hoćemo da u središtu pažnje valjevske javnosti držimo pitanje budžetskog procesa (istraživanje učinka budžeta, informisanje javnosti o budžetskom procesu, podrška građanima za učešću u javnoj raspravi). Drugi cilj nam je da ohrabrimo, podržimo i osposobimo aktivne građane da kompetentno učestvuju u budžetskom procesu (zajednička izrada predloga za javnu raspravu, konsultacije u odabiru indikatora za praćenje budžetskih programa, edukacija o budžetskom procesu). Planirali smo sledeće: objavljen izveštaj o realizaciji budžetskog fonda za zaštitu životne sredine; izvršen pritisak na lokalne vlasti da unaprede politiku pripreme i realizacije budžeta; razvijen i publikovan Građanski model Programa 6 (kvalitet vazduha) programskog budžeta i unapređeno znanje aktivista i novinara o budžetskom procesu i programu zaštite životne sredine.

sr_RSSerbian